Organisation & Ledelse

IC Group driver og udvikler 5 brands ud fra forskellige overordnede principper alt efter brandets segment. Brands i segmentet Premium forventes at investere i vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Brands i segmenterne Mid Market og Fast Fashion forventes generelt at fokusere på optimering og på at styrke deres brand på kernemarkederne. Hvert enkelt brand drives som en selvstændig virksomhed.

Som del af IC Group arbejder alle brands ud fra et fælles sæt af forretningsmodeller, der udgør koncernens ramme for, hvordan vi driver vores forretning. Disse standardprincipper, guidelines og værktøjer er udviklet i samarbejde mellem brands og koncernledelse, og de definerer, hvordan de centrale forretningsdiscipliner udøves.

Derudover understøttes koncernens brands af centrale servicefunktioner, der håndterer de aktiviteter, der ikke har betydning for selve brandidentiteten, og som giver hvert enkelt brand betydelige omkostnings- og kvalitetsfordele.

Koncernens corporate brand – IC Group – fungerer overordnet som en garanti for kontinuitet, leveringsdygtighed og kreditværdighed.