Forventninger

Forventninger til 2016/17

Det er vores forventning at realisere en vækst i omsætningen på mindst 6% målt i lokal valuta. Med de aktuelle kurser på koncernens primære salgsvalutaer (hovedsageligt SEK, NOK og GBP), svarer dette til en forventet vækst i rapporteret omsætning på mindst 5% (uændret).

Omsætningsvæksten forventes drevet af salg i engros- såvel som retail-kanalen. Vi har på nuværende tidspunkt en god indsigt i engrosomsætning for resten af indeværende regnskabsår og forventer på det grundlag en pre-order vækst på ca. 7% for resten af regnskabsåret. Dertil forventer vi at åbne 15-20 butikker mod 10-15 ved regnskabsårets begyndelse.

I 1. kvartal 2016/17 har vi set en negativ omsætningsudvikling i de fysiske butikker drevet af en lav trafik sammenlignet med samme periode sidste år, mens vi i begyndelsen af 2. kvartal har set en vis bedring i salget med same-store vækst til følge. For den resterende del af regnskabsåret forventes en flad same-store omsætning.

Vi ser fortsat en risiko for et vanskeligt og udfordrende retailmiljø i den restende del af regnskabsåret med deraf følgende negativ effekt på højmargin-omsætning i de fysiske butikker samt suppleringssalget til engroskunder i sæsonen. I givet fald vil dette medføre et pres på koncernens bruttomargin og en negativ effekt på omkostningsprocenten.

Vi forventer derfor nu, at koncernen realiserer en EBIT-margin på 8-9% for regnskabsåret 2016/17 (tidligere ”ca. 9%”).

Investeringer i regnskabsåret påregnes i niveauet 3-5% af årlig omsætning (uændret). Investeringerne foretages i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende aktiver – herunder butiksinventar – samt i forbindelse med åbning af nye butikker (indretning og evt. nøglepenge).

Forventninger til 2016/17 Realiseret 2015/16 Tidligere udmelding Aktuel udmelding Status
Omsætningsvækst målt i lokal valuta 1.9% Mindst 6% Mindst 6% Uændret
Rapporteret omsætningsvækst 1,0% Mindst 5% Mindst 5% Uændret
EBIT-margin 9.1% Ca. 9% 8-9% Ændret
Investeringer (i % af årlig omsætning) 3% 3-5% 3-5% Uændret

Sidst opdateret 15. november 2016