Udbytte

Udbyttepolitik
Det er koncernens målsætning at sikre en kontinuerlig positiv likviditetsudvikling og dermed evnen til at udbetale et attraktivt udbytte til aktionærerne.

Koncernen har en udbyttepolitik, hvor ledelsen hvert år indstiller til den ordinære generalforsamling, at minimum 30% af årets resultat for det afsluttede regnskabsår udloddes til aktionærerne i form af udbytte.

Al overskydende likviditet efter udbetaling af ordinært udbytte, og set i forhold til et niveau for den netto rentebærende gæld på 0 DKK opgjort d. 30 juni, vil koncernen ligeleddes udlodde til aktionærerne i form af aktietilbagekøb eller ekstraordinært udbytte.

Udbyttehistorik

Regnskabsår 2015/16 2014/15 2013/14  2012/13  2011/12
Udbytte pr. aktie, DKK 5,0 4,00 3,00 2,00 1,50
Ekstraordinært udbytte pr. aktie, DKK 14,65 5,85 5,90
Udbytte i alt pr. aktie, DKK 19,65 9,85 8,90 2,00 1,50
Udbytte i alt, mio. DKK 335 168 151 34 25

Sidst opdateret 15. november 2016.