Nøgletal

Aktierelaterede Nøgletal*

Regnskabsår 2015/16 2014/15 2013/14  2012/13  2011/12
Antal udestående aktier pr. 30. juni (t.stk.) 17,056 17.007 16.942,8 16.942,8 16.942,8
Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk) 16,678 16.543 16.437,8 16.402,1 16.406,3
Børskurs ultimo perioden, DKK 172,0 187,5 185,5 122,0 97,0
Resultat pr. aktie, DKK 11,6 8,5 9,9 0,1 5,4
Resultat pr. aktie udvandet, DKK 11,6 8,5 9,9 0,1 5,4
Cash flow pr. aktie udvandet, DKK 11,0 13,7 18,2 14,2 15,8
Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 44,0 53,1 50,3 49,1 50,5
Price earnings udvandet, DKK 14,8 22,1 18,7 1.220,0 18,2

* I udvandede værdier er effekten af IC Group’s programmer for aktieoptioner og warrants medregnet.

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens “Anbefalinger og Nøgletal 2015”.

Sidst opdateret 4. september 2016.