Indeks

IC Group’s aktie er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og indgår i følgende aktieindeks:

OMX Copenhagen Mid Cap
Dette indeks består af alle Mid Cap selskaber, som er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Segmentet Mid Cap omfatter selskaber, hvis aktier har en markedsværdi mellem EUR 150 mio. og EUR 1 mia. 

OMX Copenhagen Consumer Goods Cap
Dette indeks er baseret på Industry Classification Benchmark (ICB) og er udarbejdet til at følge aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen inden for udvalgte brancher, supersektorer eller sektorer.