Aktiekapital & aktionærstruktur

Aktiekapital
Pr. 30. juni 2016 udgjorde aktiekapitalen 170.562.470 DKK (170.076.570 DKK sidste år). Aktiekapitalen er fordelt på én aktieklasse og består af 17.056.247 aktier à nominelt 10 DKK. Hver aktie giver anledning til én stemme på koncernens generalforsamling. Ledelsen vurderer, at koncernens nuværende aktiestruktur fortsat er i koncernens interesse.

Udviklingen i egne aktier
IC Group ejer på nuværende tidspunkt 442.572 aktier til afdækning af udestående aktieoptioner. Aktieposten svarer til 2,6% af det samlede antal udstedte aktier og er uændret de seneste to år.

Udvikling i egne aktier Antal
Egne aktier pr. 30. juni 2016 442.572
Egne aktier pr. 30. juni 2015  442.572
Egne aktier pr. 30. juni 2014 467.372
Egne aktier pr. 30. juni 2013 540.672

Aktionærgruppens sammensætning
Pr. 30. juni 2016 havde selskabet 5.655 navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejer 97,7% af den samlede aktiekapital. Stemmeandelen er lig med kapitalandelen for koncernens aktionærer. Den totale aktionærgruppe fordeler sig som følger:

Aktionærer pr. 30. juni 2016 Antal Kapitalandel
Friheden Invest A/S* (DK) 7.191.128 42,2%
Hanssen Holding A/S (DK) 1.820.230 10,7%
Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP (DK) 1.719.973 10,1%
Øvrige danske institutionelle investorer 3.542.543 20,8%
Danske private investorer 1.069.227 6,3%
Udenlandske institutionelle investorer 775.733 4,5%
Udenlandske private investorer 93.070 0,5%
Egne aktier 442.572 2,6%
Ej grupperede 401.771 2,3%
I alt 17.056.247 100,0%

*Friheden Invest A/S kontrolleres af næstformand i bestyrelsen Niels Martinsen.