Investor information

IC Group har som målsætning at opretholde et højt og ensartet informationsniveau samt at føre en åben og aktiv dialog med investorer, analytikere og andre interessenter. På koncernens hjemmeside findes kommunikationspolitik, regnskaber, præsentationer, koncernens selskabsmeddelelser samt øvrige relevante investoroplysninger.

I løbet af regnskabsåret er koncernen vært ved 4 webcasts i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporter og årsrapporten. Derudover deltager selskabet løbende i roadshows, investor seminarer og holder løbende møder med enkeltinvestorer og aktieanalytikere.
IC Group afholder ikke investormøder i en periode på 4 uger op til offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser eller andre væsentlige meddelelser.

Investor Relations aktiviteterne i IC Group har til formål gennem et højt og ensartet informationsniveau at øge selskabets synlighed og dermed adgang til kapitalmarkedet med henblik på at sikre det finansielle grundlag for fortsat vækst.

IR politik
Investor Relations aktiviteterne udarbejdes ud fra følgende overordnede retningslinjer:

  • Kommunikationen skal være præget af troværdighed og derved skabe et realistisk billede af IC Group’s nuværende situation og forventninger til fremtiden
  • Informationsniveauet skal være konsistent og ensartet
  • Investor Relations funktionen skal være tilgængelig for investorer og øvrige interessenter
  • IC Group’s kommunikation med investorer, analytikere og pressen er underlagt særlige restriktioner i en periode på 4 uger op til offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser.