Risikostyring

IC Group er eksponeret imod en række risici, som alle er naturlige inden for tøj- og modeindustrien. Ledelsen betragter effektiv risikostyring som en integreret del af koncernens aktiviteter og arbejder kontinuerligt på at reducere de enkelte usikkerheder. Som koncern skaber vi værdi ved at kunne håndtere og reducere risici inden for vores kerneaktiviteter.

Vi har tilrettelagt vores processer på en sådan måde, at vi effektivt håndterer risici ved at bruge de erfaringer og kompetencer, som vi over tid har oparbejdet. Samtidig vurderer ledelsen løbende, om koncernens risikobillede ændrer sig, og hvorvidt vores tiltag er tilstrækkelige og relevante.

Hvor det vurderes optimalt, etablerer vi forsikringsdækning til at afdække iboende risici. Bestyrelsen gennemgår hvert år koncernens forsikringsdækning for at sikre, at den er tilstrækkelig

Risici i fem hovedkategorier
Vi opdeler koncernens risici i fem hovedkategorier, som har vores primære fokus. Nedenfor er beskrevet, hvordan vi forholder os til og afdækker disse risici. De nævnte risikofaktorer og usikkerheder er dem, som ledelsen her og nu vurderer som de væsentligste:

 • Eksterne risici
  • Makroøkonomiske trends
  • Politiske forhold
 • Strategiske risici
  • Mode- og kollektionsrisiko
  • Risiko for tab af brandværdi
 • Finansielle risici
 • Operationelle risici
  • Leverandører
  • Logistik
  • Salg og distribution
  • IT
 • Organisatoriske risici
  • Medarbejdere

For yderligere informationer om risikostyring i IC Group se venligst den seneste årsrapport.