Medlemmer

Henrik Heideby

Formand

 • Formand for bestyrelsen i Carlsberg Byen P/S, Kirk & Thorsen Invest A/S, Blue Equity Management A/S og Greystone Capital Partners A/S.
 • Næstformand for bestyrelsen i FIH A/S.
 • Medlem af bestyrelsen i TK Development A/S og Ahpla ApS.

Henrik Heideby har en bred national og international ledelseserfaring samt kompetencer inden for finansiering, risikostyring m.m. som tidligere adm. direktør i PFA Pension, Alfred Berg Bank og FIH Erhvervsbank og fra bestyrelseserhverv i andre virksomheder.

 • Medlem af bestyrelse: 2005
 • Formand for bestyrelsen: 2014
 • Medlem af revisionsudvalget: 2009
 • Formand for vederlagsudvalget: 2014
 • Formand for nomineringsudvalget: 2016

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Peter Thorsen

Næstformand

 • Formand for Genan Holding og Modulex
 • Næstformand for TK Development
 • Medlem af bestyrelsen for Starco Europe A/S, Kirk & Thorsen Invest A/S, Kirk & Thorsen A/S, Ny Drobb A/S samt EBP Holding A/S

Peter Thorsen har bl.a som tidligere CEO i Louis Poulsen, formand for BoConcept samt en række andre virksomheder bred erfaring i ledelse, strategi, retaildrift, forretningsudvikling og optimering af forretningsmodeller.

 • Medlem af bestyrelsen: 2016
 • Næstformand for bestyrelsen: 2017
 • Formand for revisionsudvalget: 2016

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Anders Colding Friis

Bestyrelsesmedlem

 • Næstformand for Industriens Arbejdsgivere i København.
 • Medlem af DI’s Forretnings-udvalg og Hovedbestyrelse.

Anders Colding Friis har en bred national og international ledelseserfaring som CEO for PANDORA A/S (tidligere direktør for Scandinavian Tobacco Group) samt erfaring fra bestyrelseshverv i andre virksomheder.

 • Medlem af bestyrelse: 2005
 • Medlem af vederlagsudvalget: 2011
 • Medlem af nomineringsudvalget: 2016

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Niels Martinsen

Bestyrelsesmedlem

 • Formand for bestyrelsen i A/S Sadolinparken og A/S Rådhusparken.
 • Medlem af bestyrelsen i Friheden Invest A/S.

Niels Martinsen har som grundlægger af InWear og mangeårig direktør for InWear Group A/S og siden IC Companys A/S opbygget en bred national og international ledelseserfaring samt en solid erfaring med den internationale modebranche. Niels Martinsen har endvidere erfaring fra bestyrelseshverv i andre virksomheder.

 • Medlem af bestyrelsen: 2001
 • Medlem af revisions­udvalget: 2009
 • Medlem af vederlags­udvalget: 2011
 • Medlem af nomineringsudvalget: 2016

Anses for ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Michael Hauge Sørensen

Michael_Hauge_sorensen_LOWBestyrelsesmedlem

 • Formand for bestyrelsen i Fristad Kansas AB, TOP-TOY A/S, TT Holding II A/S og TT Holding III A/S.
 • Medlem af bestyrelsen i  Zebra A/S, Michaso Holdings Limited, Elevate Global Limited og Santa Fe Group A/S.

Michael Hauge Sørensen har en bred national og international ledelseserfaring i en nært beslægtet branche. Han har på den baggrund en solid forretningsforståelse og viden inden for alle led i værdikæden, herunder produktudvikling og markedsføring, internationalt salg, retail og produktion.

 • Medlem af bestyrelsen: 2014

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Conny Kalcher

Bestyrelsesmedlem

 

 • Medlem af bestyrelsen i Danish-UK Chamber of Commerce og medlem af Bain’s NPS Client Group, Consumer Advocacy

Conny Kalcher har igennem sin karriere i LEGO Koncernen erhvervet stærke kompetencer inden for branding og marketing – særligt online. Conny har besiddet en række ledelsesposter i LEGO Koncernen og har udviklet og haft ansvaret for implementering af koncernens globale marketing- og brandstrategier.

 • Medlem af bestyrelsen: 2017

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Jón Björnsson

 

Bestyrelsesmedlem

 • Medlem af bestyrelsen i Åhlens og Boozt Fashion

Jón Björnsson har lang og bred erfaring inden for detailhandel med stærke kompetencer inden for indkøb og driftsoptimering samt e-commerce. Jón har desuden mere end 20 års erfaring med detailledelse fra forskellige ledende stillinger – herunder bl.a. CEO for Magasin du Nord.

 • Medlem af bestyrelsen: 2017

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.