Bestyrelse

I sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på et solidt erfaringsgrundlag inden for både modebranchen og generel ledelse. Derudover lægges der vægt på, at den samlede bestyrelse skal have en faglig bredde, solid erhvervserfaring og dokumenterede strategiske og ledelsesmæssige kompetencer, således at bestyrelsen kan udføre sit hverv på bedst mulig vis. Ved indstilling af nye kandidater tages der hensyn til behovet for fornyelse og mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder.

IC Group A/S har underskrevet dokumentet ”Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser”, og det er vores politik også i de kommende år at yde en målrettet indsats for at øge antallet af kvindelige ledere i virksomheden generelt samt at øge andelen af kvindelige kandidater til bestyrelsesposter i koncernens danske aktieselskaber. Andelen af kvinder i IC Group A/S’ bestyrelse udgjorde 17 % pr. 30. juni 2014, og koncernen arbejder i lighed med tidligere år løbende på at rekruttere og udvikle nye kvindelige ledere. Konkret er målet at øge andelen af kvinder i bestyrelsen til 29 % inden for en periode på 4 år.

Antallet af kvinder i koncernens Global Management Team er 29 %, og også denne andel forventes øget i de kommende år. På koncernens øvrige ledelsesniveauer er der lige fordeling mellem mænd og kvinder.

IC Group’ medarbejdere har ikke valgt at benytte selskabslovgivningens regler om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen