Corporate Governance

IC Group’s bestyrelse anser det som sin primære opgave at varetage IC Group A/S’ – og dermed samtlige aktionærers – langsigtede interesser. Dette arbejde varetages ved 6 almindelige bestyrelsesmøder pr. år samt via løbende kontakt mellem formandskab og direktion.

Bestyrelsen har i koncernens redegørelse for Corporate Governance forholdt sig til koncernens hensyn over for interessenter og omgivelser samt til bestyrelsens og direktionens arbejde og deres indbyrdes samarbejde. Skema over redegørelsen kan downloades nedenfor.

Redegørelsen beskriver arbejdsgrundlaget for IC Group’s ledelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdsprocedurer og principper for blandt andet:

  • Koncernens forhold til sine interessenter, herunder offentligheden og pressen
  • Koncernens eksterne kommunikation, herunder Investor Relationspolitikken
  • Bestyrelsens sammensætning og arbejde, herunder bestyrelsens forretningsorden
  • Direktionens arbejde, herunder direktionens forretningsorden
  • Forholdet mellem bestyrelse og direktion
  • Vederlæggelse af og incitamentsprogrammer for selskabets ledelse og medarbejdere

Målsætningen med dette arbejdsgrundlag er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse af IC Group. Arbejdsgrundlaget er udarbejdet inden for de rammer, som defineres af IC Group’s vedtægter, forretningsidé, vision, mission og værdigrundlag samt af gældende love og regler for danske børsnoterede selskaber.